Zaznacz stronę

USŁUGI KSIĘGOWE


• prowadzenie Podatkowej Ksiązki Przychodów i Rozchodów
• prowadzenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych
• prowadzenie rozliczeń karty podatkowej
• prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• dokonywanie okresowych rozliczeń podatkowych VAT, PIT
• wysyłka JPK
• sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ


• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
• sporządzanie okresowych deklaracji CIT i VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

USŁUGI DODATKOWE


• sprawozdania na potrzeby innych urzędów (np. GUS)
• sporządzanie raportów i zestawień o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na potrzeby banków, instytucji finansowych czy też na prośbę klienta

USŁUGI KADROWO PŁACOWE


• prowadzenie dokumentacji ZUS właściciela (zgłoszenia i deklaracje do ZUS)
• sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło
• sporządzanie i naliczanie listy płac, rachunków do umów zleceń/dzieło
• sporządzanie dokumentów na potrzeby ZUS– zgłaszanie/wyrejestrowywanie do ubezpieczeń społecznych, raporty RMUA
• prowadzenie akt pracowniczych
• sporządzanie pracowniczych informacji podatkowych PIT
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu/wynagrodzeniu

Lokalizacja

Szukalice 16
55-020 Żórawina

Dane firmy

ATENA Biuro Rachunkowe Magdalena Cielecka

REGON: 020915416
NIP: 8992249800

atena.biuro@wp.pl

509 443 202